مجموعه آزمایشگاه های شرکت فن آوران بافت و ژن پاسارگاد با پیگیری واحد تحقیق و توسعه و تلاش کارکنان آزمایشگاهی به عضویت فعال در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد.

مدیر واحد تحقیق و توسعه هیستوژنوتک در این باره گفت: «در نامه‌ای از سوی مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجموعه آزمایشگاه های شرکت فن آوران بافت و ژن پاسارگاد، به عضویت فعال «شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی» درآمد و از حمایت‌های مربوط برخوردار خواهد شد.»

دکتر اسماعیلی اظهار کرد: «امید داریم تا بتوانیم با استفاده بهینه از ظرفیت­‌های موجود، امکانات پیشرفته و پتانسیل بالای هیستوژنوتک در راستای ارائه خدمات به دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گام‌های مؤثری برداریم.»

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.