شناسایی گوشت شکار و تعیین جنسیت

یک از نیازهای اساسی تشخیص گوشت شکار به خصوص در گوسفند و بز وحشی از گوسفند و بز اهلی می‌باشد که شرکت دانش بنیان دانا ژن پژوه با اتکا بر نیروهای جوان و متخصص خود توانسته روش‌های مولکولی را برای تشخیص گوشت شکار کَل و بز کوهی (بز وحشی)، قوچ و میش وحشی (گوسفند وحشی) و آهو راه‌اندازی نماید و با توجه به اینکه جرائم نقدی در نظر گرفته برای شکار غیرمجاز ماده‌های وحشی به دلیل قابلیت زاد و ولد در آنها بسیار بیشتر از نرهای وحشی است، تعیین جنسیت حیوان از روی گوشت شکار با آزمون PCR نیز صورت می‌گیرد.

شاید به این خدمات هم علاقمند باشید