آشنایی با

تعیین رخداد تراریختگی

رخداد تراریخته چیست و چگونه شناسایی می‌شود؟

مرحله بعد از تایید تراریختگی محصول می‌توان رخداد تراریخته یا به اصطلاح ژنی که وارد گیاه شده را نیز شناسایی نمود که این مرحله برای تعیین ژن‌هایی است که تاییدیه سازمان ایمنی زیستی و بهداشت جهانی را کسب نموده‌اند. با این روش می‌توان نوع ژن اختصاصی انتقال یافته به گیاه تراریخته را نیز مشخص نمود. آزمایشگاه دانا ژن پژوه در حال حاضر تمامی رخدادهای گیاه سویا و ذرت تراریخته را با روش PCR ردیابی و شناسایی می نماید.

شاید به این خدمات هم علاقمند باشید