اولین و تنها آزمایشگاه در کشور در زمینه تشخیص تراریختگی در انواع روغن های گیاهی با روش PCR

اولین و تنها آزمایشگاه در کشور در زمینه تشخیص تقلبات در انواع روغن های گیاهی با روش PCR

انتخاب بعنوان آزمایشگاه برتر از سوی سازمان غذا و دارو

ثبت اختراع ملی چهار عنوان از خدمات آزمایشگاه

برنده جایزه بزرگ البرز سال 1400

عضویت بعنوان احیاگر در طرح نهضت احیا

انتخاب بعنوان شرکت برتر در دومین نمایشگاه صنعت بومی زیستی

مشارکت در تدوین استاندارد های ملی و بین المللی (رئیس و نایب رئیس)

انجام پروژه مشترک با مرکز ملی تحقیقات حلال و اداره کل استاندارد تهران

اولین و تنها آزمایشگاه در کشور در زمینه اصالت سنجی زعفران به روش مولکولی

اولین آزمایشگاه در کشور در زمینه شناسایی منشا آبزیان و ماهی ها به روش مولکولی

اولین آزمایشگاه در کشور در زمینه شناسایی منشا دانه های آجیلی و روغنی(پسته، بادام، ذرت و ...) به روش مولکولی