شناسایی منشا روغن

شناسایی منشا انواع روغن های گیاهی

امروزه تشخیص نوع و منشا روغن‌هایی که در تولید روغن‌های خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرند از مهمترین دغدغه‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و همچنین مصرف کنندگان این محصولات می‌باشد. این شرکت با استفاده از تکنیک‌های ژنتیک مولکولی توانمندی شناسایی نوع و منشا روغن‌هایی نظیر روغن سویا، کلزا، ذرت، زیتون، کنجد، آفتابگردان و فندق را دارد.

69
636230_632
S