شناسایی منشا گوشت

تشخیص منشا انواع گوشت و فرآورده های آن

در بخش شناسایی منشا و نوع گوشت و بقایای حیوانی، این شرکت با استفاده از تکنیک‌های دقیق مولکولی و ژنتیکی در محصولات گوشتی خام و فرآوری شده و همچنین بقایای حیوانی قادر به ردیابی منشا حیوانات یا پرندگان حلال و حرام گوشت می‌باشد

taglio-prosciutto
horse-meat-scandal-1-600x400