شناسایی گونه ماهی ها

شناسایی جنس و گونه ماهی‌ها و آبزیان

با توجه به تنوع ماهیان و گاهاً آبزیان مورد استفاده در محصولات غذایی دریایی، تن ماهی، فیله ماهی، ماهیان و ناگت‌های ماهی و میگو، شناسایی دقیق منشا، با استفاده از روش‌های معمول امکان‌پذیر نمی‌باشد. این شرکت با استفاده از روش‌های حساس و دقیق مولکولی، قادر به شناسایی نوع ماهی (تن، سالمون، قزل‌آلا، تیلاپیا، آنچوی، کوسه و غیره) و آبزیان (میگو، هشت‌پا، ماهی مرکب و غیره) می‌باشد.

Fresh-Whole-Tilapia-Round-Fish-Red-Tilapia