دستاورد ها

1. اخذ عنوان دانش بنیان در سال 1393 و تمدید آن تا کنون

2. مجوز پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه همکار از سازمان غذا و دارو

3. تقدیر نامه سازمان غذا و دارو به عنوان آزمایشگاه نمونه

4. آزمایشگاه معتمد مرکز تحقیقات حلال

5. مجوز آزمایشگاه معتمد از اداره کل استاندارد

6. همکاری با اداره کل استاندارد در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

7. انجام طرح مشترک طه با اداره کل استاندارد

8. گواهی ثبت اختراع شناسایی تقلبات زعفران به روش مولکولی

9. گواهی ثبت اختراع شناسایی اختلاط بادام و بادام زمینی به روش مولکولی

10. انجام پروژه‌های مشترک با مرکز تحقیقات حلال در زمینه حلیت